Din kundvagn
Inga produkter ligger i kundvagnen.
Pris: 0,00kr
Innehåll
Din kundvagn är tom!
Sök produkt
Produkter
Säkra kortbetalningar


Köpvillkor

Köpvillkor

Tillämplighet
Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

Beställning
Alla beställningar sker via Internet. Vi tar ej emot beställningar på något annat sätt än via vårt shoppingsystem på vår hemsida. Vi accepterar ej beställningar via ordinarie mail, fax eller annat medium såvida ej annat avtalats. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.

Priser
Alla priser som anges på våra sidor bygger på kontant betalning såvida ej annat avtalats. Med kontant betalning avses betalning med kontokort eller i förskott. Fraktkostnad tillkommer på samtliga beställningar enligt det beräkningssätt som gäller för valt leveranssätt. Vi råder ej över prisförändringar på marknaden, varför priset som gäller vid leveranstillfället är det gällande.

Leveranstider
Alla av oss saluförda varor är på hemsidan markerade med leveransindikering (i lager, tillfälligt slut o.s.v.). Vi reserverar oss för eventuella felaktiga uppgifter som ligger till grund för dessa leveransindikeringar, vilken kan få till följd att leverans kan komma att ske tidigare såväl som senare än beräknat. Vi förbehåller oss rätten att stryka ej levererbar vara från order, och då givetvis med prisavdrag för densamma. Vi kan inte göra en så kallad restnotering och med automatik sända varan vid ett senare tillfälle. Önskar kund beställa annan eller nämnda vara är detta att betrakta såsom en ny order. I fall köpare anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av order är det på köparens ansvar att avbeställa innan effektuering av order sker. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför separat fraktkostnad för kunden. Vi strävar att leverera från vårt lager inom tre dagar.

Leveranser
Alla leveranser sker med av oss vald transportör, enligt de leveranssätt som kunden valt innan beställningen avslutas, vanligtvis Posten vid vikter under 20 kg. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt och att köparen, efter det att vi effektuerat ordern följer upp leveransen hos transportören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet. Leverans sker endast inom Sverige, Danmark, Finland, Norge om ej annat avtalats.
Vi packar varorna för att de skall klara transporten utan skador, men med förutsättning att försändelsen  behandlas på ett normalt och ansvarsfullt sätt. Vi kontrollerar att vi sänder en hel vara. Skulle ändå skada uppstå är det i första hand transportören som skall kontaktas av kunden för en reklamation. Skulle t.ex en glasskiva eller glasstav vara knäckt ersätter vi inte denna med en ny då fusingglas och lampworkingglas ändå kan smältas samman och kunden kan använda glaset utan väsentlig nackdel.
Skulle ett förpackning med silver ha en torrare konsistens än genomsnittligt byter vi ut densamma efter att vi fått en reklamation och den felaktiga varan i retur inom 8 dagar, oförbrukad och i sin originalförpackning.  Vi tar inte ansvar för några följdverkningar utan står endast för byte till en ny produkt. Returfrakten står alltid kunden för.
Vid retur av varor står alltid kunden för den ursprungliga frakten till kund. 

Vikterna som visas i samband med varan är beräknade fraktvikter och inte varans vikt.


Förändring av order
Kund äger fram till den punkt ordern effektueras rätt att, utan extra kostnad, ändra sin order, dock med reservation för att varan finns i lager. Vid utbyte av vara gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system ej kan ändras.

Avbeställning
Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Med effektuering menas att faktura och/eller frakthandling skapats. Du som kund är efter effektuering av order skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts eller beställts speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt varan från vår leverantör. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

Ångerrätt
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar du oss så vi kan se om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten och i sådana fall uppger de uppgifter vi behöver. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kundens bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Varan skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer. I fall varor man beställt ej kan nyttjas på därför avsett vis, exempelvis inkompatibilitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkännes ändå i vissa fall återköp. I sådana fall står köparen för samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt. I sådana fall innehålles 20% av varuvärdet för att täcka kostnader för hantering av returen. Vi återtar inte vara beställd för kunds räkning och ej heller vara som säljs per längdenhet såsom tråd, läder, fusingpapper m.m.

Reklamationer
Privatpersoner har enligt konsumentköplagen två (2) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.

Returer
Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.

Dataförlust
Vi kan ej hållas ansvariga för förlust av lagrad information.

Support
För reparation av allmän karaktär eller vid fel på vara som ej kan hänföras till garanti eller reklamation hänvisar vi i första hand till respektive tillverkare.

Information
Vi reserverar oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Tvist
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.


Nyhetsbrev
Inställningar
Swedish 
Priser visas Inkl. moms
Aktuellt just nu
Startpaket emaljering... Det följer med en handledning på svenska som vi skr...
1 669,00kr
Emaljblommor blandade... Det är handgjorda små emaljblommor som involverar m...
268,00kr
Sticka med vax för at... Stickan har ett wax som gör det lätt att plocka upp...
39,00kr
Populärt / Nytt
Reklam
Copyright © PMC Sverige